Ortodonti Kliniği
ORTODONTİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Ortodonti Nedir?

  • Marmaris Ortodonti
  • Marmaris Ortodonti

İlk Ortodonti Kontrolü Ne Vakit Yapılmalıdır?

Her anne ve babanın; çocuğunu, 6-7 yaşına geldiğinde ortodonti uzmanına göstermesi gerekir. Bunun dışında;
Çocuğunuzda geniz eti problemi varsa ve ağzından soluk alıyorsa,
Parmak emme alışkanlığı varsa,
Çenesine sert bir darbe almışsa veya diş eksikliği saptamışsa,
Uzun müddet emzik kullanmışsa,
Dudak-damak yarığı problemi varsa,
Rastgele bir nedenle erken süt dişi çekimi yapılmışsa,
Anne veya baba tarafında alt veya üst çenesi çok ileride/önde ise,
Halk arasında dişleklik tecrübe et vaziyet gözleniyorsa, (Zira üst ön dişleri çok fırlak olan çocukların, düştüklerinde ön dişlerinin kırılma ihtimali çok fazladır.)
Dişlerde çapraşıklık olduğu düşünülen her çocuk kesinlikle ortodonti uzmanına kontrole götürülmelidir.

 

Ortodontik Rehabilitasyonlarda Yaşın Ehemmiyeti

Ortodontik problemler, dişsel ve iskeletsel olmak üzere iki türlüdür.

Dişsel olan problemler; dönük dişler, çapraşıklık, aralıklı dişler, eğik dişler şeklinde sayılabilir. İskeletsel olan problemler; ön açık kapanış ve üst çenenin veya alt çenenin normalden önde olmasıdır. Bu iki problemden sadece biri görülebildiği gibi aynı anda ikisi de görülebilir.

Dişsel problemlerde yaş sınırlaması yoktur. Dişler hayat boyu hareket edebildiği için kişi, 55 yaşında olsa dahi, ağzında sıhhatli kemik ve yeterli miktarda diş varsa ortodontik rehabilitasyon görebilir. Ancak kişide iskeletsel problem var ise rehabilitasyonda yaş çok ehemmiyetlidir. Sözgelişi 10-15 yaşları arasında (büyüme-gelişme çağında) ve alt çenesi geride olan bir çocuğun alt çenesinin, ortodontik aletlerle ileri alınması olasıdır. Bu rehabilitasyon, çocuğun iskeletsel büyüme potansiyelinin kullanılmasıyla yapılır. Erkeklerde büyüme ve gelişme 17 yaşında iyice yavaşlamaya başlar. Kızlarda bu, 16 yaş civarında biter. 10-15 yaş arasında iskelet hızlı gelişir. Bu dönemlerde iskeletsel problemler, ortodonti uzmanı tarafından kolayca rehabilitasyon edilebilir.

Büyüme-gelişme çağı geçmişse ve iskeletsel problem varsa ne yapılır?

Rehabilitasyon edilebilir. Ancak bu sefer gerideki alt çeneyi ortodontist değil plastik operatör, çene operasyonuyla ileriye alır. Ortodontist alt ve üst çeneyi uygun bir şekilde dizer iken plastik operatör, iskeletsel bozukluğu rehabilitasyon eder. Plastik operatörün yaptığı işleme ortognatik cerrahi (orthognathic surgery) denir.

Özetle ortodontik rehabilitasyon, her yaşta yapılabilir. Yaş yalnızca ortodontik rehabilitasyon tasarınını veya şeklini değiştirir.

Ortodontik rehabilitasyona başlama vakiti nedir?

Anne ve babalar, çocuklarının ortodontik rehabilitasyonunu yetişkin döneme ertelemez ve büyüme ve gelişme çağında yaptırırlarsa, rehabilitasyon daha kolay ve hızlı ilerler. Ayrı olarak ortodontik rehabilitasyon fiyatı de daha uygun olur.
Ortodontik kontrol, çocuğun veyahut yetişkinin kapsamı geniş olarak yüz, çene ve dişlerinin muayenesini içerir. Bu muayenenin neticeninde, çocuğun tedaviden yaralanabilmesi için ortodontiste doğru vakitte gelip gelmediği de ortaya çıkar. Ortodontik muayeneler, çürük, fluor uygulaması ya da çürük önleyici işlemler gibi çocuğunuzun düzenli diş kontrollerinde çoğu kez bulunmayabilir. Bu yüzden çocuk ergenlik dönemine girmeden başka bir deyişle ağzında hem süt hem de daimi dişler varken; daha sürmeyen diğer sürekli dişlerin bulunup bulunmadığı, dişlerin konumları ve kapanışı ortodontist tarafından mutlaka saptamalıdır. Bu sebeplerden dolayı 6-7 yaşında olan her çocuğun kontrol emelli olsa da bir ortodonti uzmanına muayene ettirilmesi ehemmiyetli bir noktadır.

Çocuğunuzda aşağıda sıralanan durumları saptadıysanız, çocuğunuzu mutlaka muayeneye götürmenizde yarar vardır:

-Parmak emme alışkanlığı
-Alt veya üst çenenin normalden çok daha fazla önde ya da geride konumlanmış olması
-Ağızdan nefes alma
-Dişlerin aşırı çapraşıklığı
-Çapraz kapanışlar

Dişlek (öne doğru fırlak olan üst dişlerin bulunması) olan çocuklar, 9-10 yaşından önce netlikle bir ortodontiste götürülmelidir. Spor yaparken veya oyun oynarken bu fırlak dişlerin çatlama, kırılma ve yerinden çıkma rizikosu çok fazladır. Zira bu dişler, alt dişler tarafından desteklenmediği için savunmasızdır. Böyle durumlarda normalden daha erken yaşlarda tedaviye başlanabilir. Bu vakiti ortodontist belirler.

Damaklık tedavisi (takıp çıkartılan apareyler), genelde hem süt dişlerin hem de kendi dişlerin olduğu dönemlerde (7-12 yaş arası) uygulanır. Sabit ortodontik tedavi (dişlerinin üzerine yapıştırılan diş telleri) ise ters bir durum olmadığı sürece tüm süt dişleri düştükten ve bütün sürekli dişler ağıza geldikten sonra (vasati 12 yaş) yapılır.

Çocuğun ortodontik problemine, yaşına ve dişlerinin sürme durumuna göre sadece damaklık tedavisi, sadece sabit diş telleri tedavisi ya da önce damaklık sonra sabit diş teli tedavisi yapılabilir. Damaklık tedavisi ve sabit ortodontik tedavi arasında bir kontrol dönemi olabilmektedir. Bu dönemde hiçbir rehabilitasyon uygulanmaz. Emel yalnızca dişlerin gelişimini izlemektir. Ancak çocuk, 12 yaşındayken ortodontiste getirilmiş ve hemen hemen sürekli dişlenme dönemi bitmişse, damaklık rehabilitasyonu uygulanmadan sabit ortodontik rehabilitasyona başlanabilir.

Ortodontistiniz bazen erken dönemde bir mesele belirleyebilir. Ama bu hemen tedaviye başlanması gerektiği mananına gelmez. Ortodontistiniz sizi 3-4 ya da 6 aylık vakit dilimleri içinde sadece diş gelişimini izlemek için kısa kontrollere çağırabilir. Böylelikle çocuğunuzun diş gelişimi kontrol altına alınır. Çocuğunuz için ortodontik tedaviye en uygun zaman belirlenir ve ortodontik tedaviye başlama zamanı kolayca saptar.

Kardeş olsalar bile çocukların boy atma zamanları ya da ayak numaraları aynı değildir. Bu yüzden çocuğunuzun ortodontik tedavisini kimseyle mukayese etmeyin. Ortodontik tedaviye başlama yaşı, süresi ve kullanacağı apareyler çocuğa hastır olacaktır.

 

Takıp Çıkartmalı Apareyler (Damaklık)

Çocuklarımızın ilk muayenesi için ortodonti uzmanına ne zaman müracaat etmeliyiz?

Ortodonti uzmanına müracaat etmek için en uygun zaman, ağızda kalıcı dişlerin çıkmaya başladığı 6-7 yaşlar civarıdır. Ortodontik problemlerin ilk belirtileri bu yaşlarda ortaya çıkabilmektedir.

Ortodontik tedaviye başlama yaşı nedir?

Ortodontik tedaviler çoklukla 9-12 yaşları arasında, süt dişlerin düşüp yerine daimi dişler geldiğinde başlar. Kimi durumlarda erken dönem ortodontik uygulamalar gelecekte yapılacak tedaviyi kolaylaştırabilir veya tedavi ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Bu durumlar: Şiddetli ön çapraz kapanış: Alt ön dişlerin üst ön dişlerinin önünde bulunması, problemin asıl nedenine göre damaklık veya ağız dışı apareyler ile düzeltilebilmektedir.

Şiddetli çapraşıklıklar: Çeneler, tüm daimi dişlerin sığamayacağı kadar küçük olduğunda takıp çıkarmalı damaklık (apareyler) kullanılarak genişletilebilir veya diş çekimi yapılabilir. Bu durum ileride diş telleriyle yapılacak tedavilerin süresini kısaltır.

Üst dişlerin önde bulunması: Üst dişlerde kırığa neden olabilmektedir. Damaklıklarla tedavi edilebilmektedir.

Zarar veren alışkanlıkların tedavisi: Parmak emmenin genellikle 2-4 yaşları arasında bırakılması beklenir. Bırakılmazsa, parmak emme ile oluşan basınç sebebiyle üst ön dişleri ileri doğru fırlayabilir ve damaklarda şekil bozuklukları olabilir.

Dil itimli yutkunma: Yutkunma esnasında dilin dişler arasından dışarı çıkmasıdır. Oluşan basınç nedeniyle dişler öne doğru fırlar.


Ağız solunumu: Alt ve üst çenelerin anormal büyümesine neden olabilir.

Damaklık kaybolur veya kırılırsa ne yapılmalıdır?

Zaman kaybetmeden ortodonti uzmanına müracaat edilmeli, rehabilitasyonla sağlanan farklığın savunabilmesi için netlikle yeni bir aparey yapılmalıdır. Ters takdirde çeneler daha önceki vaziyetine geri dönebilir.

Ortodontik apareyi (damaklık) kullanma müddeti nedir?

Apareylerin düzenli kullanımıyla 6-8 ayda ihtiyaç duyulan düzelme sağlanır. Ele geçirilen düzelmenin savunması aparey, 6 ay süresince geceleri kullandırılır.

Yemek yerken aparey kullanılabilir mi?

Bu tür apareyler, ekseriyetle -doktorunuz değişik bir kullanım şekli önermediyse- diş fırçalama ve yemekler haricinde daimi kullanılır.

Damaklık, çıkarıldığı vakit nerede saklanmalıdır?

Apareyler ağızdan çıkarıldıktan sonra doktorunuzun verdiği kutular içinde saklanmalı, netlikle peçeteye sarılmamalıdır. Zira peçeteye sarıldığında çoğunlukla, hata sonucu çöpe atılabilmektedir.

Apareyin temizliği nasıl yapılmalıdır?

Su ve diş fırçası yardımıyla temizlenmelidir, macun veya sabun kullanımına gerek yoktur.

ERKEN KONTROLÜN EHEMMİYETİ ?

Erken yaşta yapılan ortodontik kontrol, ileride oluşabilecek meseleleri önlemeye yardımcı olur. Doğru rehabilitasyon zamanlamasının belirlemesini sağlar.

TAKIP ÇIKARMALI APAREYLER (DAMAKLIKLAR) CAN ACITIR MI?

Hayır, can acıtmaz; birkaç gün içinde damağın bir parçası gibi kabullenilir.

 

Ortodontik Rehabilitasyon


Ortodontik rehabilitasyondaki braket çeşitleri nelerdir?

Metal (paslanmaz çelik) veyahut porselen (saydam) diş telleri (braketler) ortodontik rehabilitasyonlarda kullanılır. Mevzubahis diş telleri, dişlerin ön yüzlerine uygulanır. Lingual ortodonti, dişlerin iç yüzeyine uygulanan sistemdir. Bu sistemde diş tellerinin hepsi iç tarafta olduğu için dışardan tel gözükmez.

Son zamanlarda klasik braket sistemlerinin yanında kapaklı braketler üretilmeye başlanmıştır. Kapaklı braketlerde diş hareket hızı daha fazladır. Kapaklı braketlerin de saydam ve metal olanları vardır.
Braketlere alternatif olarak şeffaf plaklarla (invisalign) da ortodontik tedaviler yapılabilmektedir. Bu tedavide diş teli (braketler) yerine dişleri saran şeffaf plaklar kullanılmaktadır. Kuvvet, diş teli yerine bu plaklar aracılığıyla dişlere iletilir.

Sabit ortodontik tedavi dişlere zarar verir mi?

Ortodontik tedavi dişlere zarar vermez. Aksine dişlerin düzgün konumlanmalarını sağlar ve daha düzgün bir ağız içi balansı oluşmasına yardımcı olur.

Ortodontik tedavi dişlerde ağrıya kapı aralar mu?

Diş telleri ilk takıldığında dişlere belirli oranda kuvvet uyguladığından hafif bir ağrı hissedilebilir. Lakin bu ağrı çoğunlukla görülmeyebilir. Bu durum kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Hissedilen farklık 2-3 gün içinde normale döner. Sürekli ve şiddetli ağrı mevzubahis değildir. Ağrının çok düşük olması isteniyorsa diş tellerinin bakımının çok iyi yapılması gerekmektedir.

Sabit ortodontik tedavi dişlerin rengini değiştirir/sarartır mı?

Renk farklığı görülmesinin sebebi beslenme alışkanlıkları (kahve, kola, çay, şarap, sigara, vb.) ve ağız temizliğinin yetersizliğidir. Diş teli rehabilitasyonları dişlerin rengini değiştirmez.

Sabit ortodontik rehabilitasyonu çekimli mi çekimsiz mi olacak? / Benim dişlerim de arkadaşım gibi çekilecek mi? / Başka bir ortodontistle görüştük ve çekimli rehabilitasyon olacağını söyledi. Dişlerimin çekimi ihtiyaç duyulan mi?

Dişlerin çekilmesi ortodontik rehabilitasyonda rutin bir tasarılamadır. Dişlerin üzerinde bulundukları çenelere boyut olarak fazla gelmesi halinde, çekimli ortodontik rehabilitasyon düşünülür. Bir başka ehemmiyetli kriter de kişinin profil görüntüsüdür. Çeneler üzerinde çekim yapılmadan dişler dizildiği vakit dudakları aşırı derecede ileri itebilir ve estetiği kritik hale getirebilir. Böyle vaziyetlerde da çekimli ortodontik rehabilitasyon düşünülür. Dişlerin çekilmesi vahim bir vaziyet gibi idrak etse da kişinin ağız sıhhatini ve estetiğini olması şart olan düzeye getiren bir rehabilitasyon metodudur.

Ortodontik rehabilitasyon için sağlam dişlerin çekilmesini mantıklı bulmuyorum.

Bu, bize en çok suallen suallerden biridir. Hem de hastalar çekimsiz ortodontik tedavi yapacak hekim aramaya başlar. Daha izah edici olması için örnek vermek gerekirse tanıdığımız bir hayli kişinin 20 yaş dişleri; ağız hijyeni, çapraşıklık yaratma rizikosu veyahut yerinin olmaması hasebiyle çekilir. Netice olarak onlar da sağlam dişlerdir. Ortodontistler de profil, simetri ve yer darlığından dolayı ortodontik diş çekimi kararı verir.

Ortodontik rehabilitasyon esnasında diş telleri konuşmamı negatif istikamette etkiler mi?

Dişlerin ön yüzeylerinden destek alınarak gerçekleştirilen ortodontik rehabilitasyonlar, kişinin konuşmasını etkilemez.

Dişler çekildikten sonra boşluk kalır mı?

Kalmaz; dişler çekildikten sonra diş telleri ile ön ve arkadaki dişler kaydırılarak çekim boşlukları kapatılır. Ortodontistinizden, kontrol olduğunuzda ortodontik olay (çekimli) örnekleri isteyebilirsiniz.

Ortodontik rehabilitasyonlarda kontrole gitme sıklığı nedir?

Kontrol kontrollerinin aralığı 4-6 hafta arasındadır. Çekimli ortodontik tedavilerde bu süre ilk aylarda daha sık olabilir.

Diş telleri (Braketler) sökülürken dişler zarar görür mü?

Braketlerin sökümü sırasında dişler zarar görmez. Braketler çıkarılırken yapıştırıcı madde diş yüzeyinden ayrılır ve diş minesinde kayıp olmaz. Diş telleri söküldükten sonra netlikle temizleme ve cila işlemleri yapılmalıdır.

Diş telleri çıktıktan sonra çapraşıklık geri döner mi?

Diş tellerinin söküm mertebesinde ön 6-8 diş, dil tarafından tutunan ince bir tel (sabitleyici tel) ile birbirlerine sabitlenir. Böylelikle neticenin geri dönmesi önlenir. Bu tel dışarıdan gözükmez. Ortodontik tedavi bittikten sonra ortodontistinizin ön gördüğü kontrollere mutlaka uymaya çalışın.

Sabitleyici diş telinin kenarı koptuğunda ne yapılmalıdır?

En erken dönemde, telin dişe uyumu bozulmadan ortodontistinize müracaatın.

Sabitleyici tel konuşmayı bozar mı?

Ortodonti hastaları genellikle bu tele 1 hafta içinde alışır, hem de varlığını bile unutur. Sabitleyici teller kalın değildir ve konuşmanızı etkilemez.

Sabitleyici diş teli tamamiyle çıktığında ne yapılmalıdır?

Sabitleyicinin tamamen yerinden çıkması 1-2 gün içinde hafif çapraşıklığın geri dönmesine kapı aralayabilir. Bu yüzden en kısa vakitte yenisini yaptırmak için ortodontistinizden buluşma alın.

Sabitleyici diş telinin ağızda kalma müddeti nedir?

Vasati olarak en az 5 sene ağızda kalmalıdır. Bir takım vaziyetlerde ömür boyu kullanımı gerekebilir. Ortodontistiniz bu konuyla alakalı sizi bilgi verecektir.

SABİT ORTODONTİK REHABİLİTASYON (DİŞ TELİ REHABİLİTASYONU) NEDİR?

Vasati 12 yaşında başka bir deyişle bütün süt dişleri düştükten ve sürekli dişler ağıza yerleştikten sonra uygulanan ortodontik rehabilitasyondur. Dişlerin ön yüzeylerine braket isimi verilen ufak, kare şeklinde, paslanmaz çelikten yapılan veyahut porselen (saydam) tutucu parçalar sabitlenir. Bu braketlerin içerisine yerleştirilen diş telleri yardımıyla çapraşık vaziyetteki dişlerin düzelmesi sağlanır. Vasati 1,5 -2,5 sene sürer.

SABİT ORTODONTİK REHABİLİTASYON DİŞLERİ ÇÜRÜTÜR MÜ?

Ortodontik tedavi, dişleri çürütme gibi bir yan tesire sahip değildir. Dişlerin çürümesi, ağız temizliğinin yeterli derecede sağlanmamasından meydana gelen, ortodontik tedavi olsa da olmasa da ortaya çıkacak bir neticedir. Buradaki en ehemmiyetli nokta, diş telleri ağızdayken temizliğe gösterilmesi gereken özendir.

 

Invisalign Tedavisi (Telsiz Ortodontik Tedavi)


Diş teli olmadan dişler nasıl hareket eder?

Dişlerin hareket etmesi istenen pozisyona göre seri olarak invisalign plakları üretilir. Her plak 0.05 mm’lik hareket yaratır. Plaklar 15 gün boyunca takılır. Daha sonra diğer plağa geçilir.

Invisalign tedavisinin öncesinde, tedavi sonu görülebilir mi?

Evet, sanal ortamda oluşturulduktan sonra tedavi sonunu üç boyutlu olarak görmeniz olasıdır.

Çocuğum kaç yaşında invisalign tedavisi görebilir?

Çocuğunuzun bütün süt dişleri düşmüş ve en azından 2. büyük azı dişlerini kısmi olarak sürmüş olması gerekir. Bu da ortalama 13-14 yaş civarına eşit gelir.

Invisalign tedavisinde ağrı oluşur mu?

Dişlerin hareket edebilmesi için bir kuvvet uygulanması gerekir. Bu yüzden şeffaf plaklar ilk kez takıldığında bir baskı hissedilir. Dişleriniz kısa bir süre sonra bu baskıya alışacaktır.

Invisalign rehabilitasyonunda kontrollerin sıklığı nedir?

Kontroller ayda birdir. Her kontrolde size 2 tane yeni saydam plak verilecektir. Saydam plaklar 15 günde bir değiştirilir. Mesela rehabilitasyonunuz için 20 plak üretilmişse rehabilitasyonunuz 10 aylık bir müddete eşit gelecektir.

Saydam plakların takılma müddeti ne kadardır?

Saydam plakların günde vasati 20 saat takılması gerekir. Yalnızca yemek yerken çıkartılması önerilir. Bunun dışında çok ehemmiyetli bir toplantı gibi en fazla 1-2 saatlik bir müddet zarfında da çıkarılabilir.

Bir şeyler içerken saydam plakları çıkartmak gerekir mi?

Normal sıcaklıkta veyahut serin içecekler içilebilir. Ancak çay gibi sıcak şeyler içerken çıkartılması gerekir. Invisalign plakları thermoplastik olduğu için sıcakta deforme olabilir.

Ağızdaki invisalign plaklarını diğer insanlar fark eder mi?

Rehabilitasyon olan hastalar, kendileri söylemedikleri sürece kimsenin ağızlarında plak olduğunu fark etmediğini söylemişlerdir. Bir hayli hasta, yemek yerken plağı çıkarttığında arkadaşlarının “Ağzında bir şey mi vardı?” diye reaksiyon verdiklerini söylemektedir.

Invisalign rehabilitasyonunun öncesinde, rehabilitasyon sonu görülebilir mi?

Evet, sanal ortamda oluşturulduktan sonra rehabilitasyon sonunu üç boyutlu olarak görmeniz olasıdır.

Invisalign rehabilitasyonu konuşmayı etkiler mi?

1-2 günlük alışma döneminden sonra bir sıkıntı yaşanmaz. Şayet bir toplantıda çok uzun müddet konuşmanız gerekirse, 1-2 saat için invisalign plaklarını çıkarabilirsiniz.

Invisalign plaklarının bakımı nasıl yapılır?

Her sabah ve akşam, invisalign plaklarınızı ılık suyun altında diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz.

Sigara içmek şeffaf plakları sarartır mı?

Çok içiyorsanız belli bir zamandan sonra sigara içmeyen bir kişiye göre şeffaf plaklarınızda sararma olacaktır. Ancak invisalign plaklarınızı 15 günde bir değiştireceğinizden bu sararma aşırı olmayacaktır.

Normal diş teli ile mi yoksa invisalign ile mi tedavi daha kısa sürer?

Tedavi süresi vakaya göre değişir. Ancak invisalign tedavisinde bilgisayar teknolojisi kullanıldığı için hareket istenmeyen bölgeye kuvvet uygulanmaz. Hafif ve orta çapraşıklıklarda kullanıldığı için invisalign tedavi süresi, normal ortodontik tedavi süresine göre daha kısa olabilmektedir.

Hastalarda gözlemlenen bir durum şunu göstermektedir: Invisalign tedavisi görenlerin, tedavinin ne zaman biteceği şeklinde bir kaygıları olmamaktadır.

Invisalign tedavi pahalı mıdır?

Hemen hemen hiç gözükmediğinden normal diş teli tedavisine göre pahalı bir yoldur.

Invisalign tedavisine hemen başlayabilir miyim?

Ölçülerinizin ülke dışına gönderimi, tedavi tasarınızın online sistemle oluşturulması ve invisalign plakların üretilmesi ve gümrükten geçmesi 1-1,5 ay sürebilmektedir. Bu süre dezavantaj gibi görünse de, tedavinin başında tedavinizin sonu (zaman dâhil) bellidir.

Invisalign tedavisinden önce bir hazırlık yapılması gerekir mi?

Evet. Tedaviye başlamadan önce bütün çürüklerin ve diş taşlarının temizlenmiş, ağız içindeki tüm bakım işlemlerinin bitmiş olması gerekir. Doktorunuz duruma göre, invisalign tedavisinden önce 20 yaş dişlerinizin çekimini isteyebilir. Ölçü alındıktan sonra ağızda rastgele bir işlem yapılmaz. İmplant, köprü gibi protetik işlemler invisalign tedavisi sonrası gerçekleştirilir.

Invisalign tedavisi bittikten sonra herhangi bir işlem yapılır mı?

Invisalign tedaviniz bittikten sonra, bütün ortodontik tedaviler için geçerli olduğu gibi dişlerinizin iç tarafına çok ince, “retainer” tecrübe et sabitleyici teller takılır. Bu ince tel netlikle dışarıdan görünmez. Dişlerinizde rastgele bir oynama veyahut geri dönme olmaması için takılır. Müddetini ortodontistiniz size izah eder.

Invisalign alignerlarında, plastik malzeme imalatında kullanılan Bisphenol-A bulunur mu?

Invisalign alignerları, bebek biberonları ve pet şişelerde kullanılan, bir hayli sıhhat meselenine sebep olduğu için de USA, Kanada ve Avrupa Birliği tarafından kullanımı yasaklanan Bisphenol-A veyahut fitalat (phthalates) maddelerini netlikle içermez. Bu yüzden, Invisalign rehabilitasyonunu gebelik ve süt verme dâhil hayatınızın her döneminde, güvenle yaptırabilirsiniz.

INVİSALİGN REHABİLİTASYONU NEDİR?

Ortodontik rehabilitasyonlardaki en son teknolojilerden biridir. Hastaya özel yapılmış saydam plaklar (aligner) ile dişleri düzeltmek için uygulanan telsiz ortodontik rehabilitasyondur. Invisalign’in seçenek edilmesinin en ehemmiyetli sebebi, dişlerin çapraşıklığı düzeltilirken ortodontik rehabilitasyon gördüğünüzün belli olmamasıdır.

DİŞ HAREKETİNE GÖRE SAYDAM PLAKLAR NASIL ÜRETİLİR?

Diş hekiminiz ağzınızdan ölçü alır. Bu ölçüler CAD-CAM sistemi tecrübe et 3 boyutlu tarama metodu ile bilgisayar ortamına aktarılır. Sanal ortama aktarılan dişler, bilgisayar simülasyonuyla hareket ettirilir. Her 0.05 mm’lik harekete göre saydam plak üretilir.

HERKESİN İNVİSALİGN YAPTIRMASI OLASI MÜDÜR?

Invisalign hem erişkinlere hem de genç ve çocuklara uygulanabilen bir rehabilitasyondur. Ancak invisalign rehabilitasyonuna uygun olup olmadığınız doktorunuzun kontrolü neticeninde netleşir. Orta ve hafif diş çapraşıklıkları invisalignle rehabilitasyonu ile giderilebilir. Diş çekimi yapılması şart olan bir ortodontik rehabilitasyonun invisalign ile rehabilitasyonu . Teknoloji geliştikçe çekimli rehabilitasyonlar de invisalign ile rehabilitasyon edilecektir. Çalışmalar bu istikamette devam etmektedir.

INVİSALİGN REHABİLİTASYONUNUN EN BÜYÜK AVANTAJI (FAYDASI) NEDİR?

Invisalignin en ehemmiyetli özelliği, günlük hayatınızı negatif etkilememesidir.
Invisalign ağzınızda hemen hemen hiç görünmediği için rehabilitasyon müddetince istediğiniz gibi gülebilirsiniz.
Bir şey içerken, yemek yerken veyahut diş fırçalarken plaklarınızı kolayca çıkartabilir ve istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz.
Rehabilitasyon metalsiz yapıldığından ve yumuşak plaklar kullanıldığından diş ve diş etlerinizi rahatsız edecek bir vaziyet yaşamazsınız.
Hem gençlere hem de yetişkinlere kolayca uygulanabilir.

 

Incognito (Lingual Ortodonti)


Herkese uygulanması olası müdür?

Incognito (lingual ortodonti), herkese uygulanabilen bir rehabilitasyondur. Daha çok sanatçı, sporcu, işadamı ve manken gibi estetik görüntünün ön tasarıda olduğu kişiler seçenek etmektedir. Sadece ortognatik cerrahi uygulanacak olan hastalara önerilmemektedir.

Nasıl kişiye özel üretilir?

Doktorunuzun sizden aldığı ölçüler 3 boyutlu taranır ve sanal ortama aktarılır. Dişinizin formuna uygun olarak bütün lingual braketler dizayn edilir. Her bir dişinizin şekline ve formuna özel hazırlandığından dişin üzerinde asgari yer kaplar. Telleriniz de bilgisayar ortamında bükülür ve doktorunuza gönderilir.

Normal tellere göre tedavi süresi daha uzun mudur?

Evet, lingual ortodontide tedavi süresi normal diş teline göre daha uzun olabilmektedir. Ancak iç tarafta olduğundan tedavi olduğunuzu kimse anlamaz.

INCOGNİTO NEDİR?

3M firmasının kişiye özel ürettiği, dişlerin iç tarafına (lingual) takılan tel sistemidir.

TEDAVİ PAHALI MIDIR?

Evet, incognito gibi dişlerin iç tarafına uygulanan tüm tedavi tipleri pahalı tedavilerdir.

 

Ortognatik Cerrahi (Çene Operasyonu, Çene Cerrahisi)


Çene operasyonu yaptırmadan, sadece diş teli taktırarak tedavi olmak istiyorum. Bu mümkün mü?

Alt çenenizin çok ileride olduğunu farz edelim. Diş teli takılmasından itibaren dişler sıralanmaya başlar ve alt çenenin ileride olduğu daha çok barizleşir. Bunun yanında düzgün bir kapanış yeniden olmaz. Netice itibarı ile var olan görüntü daha da bozulur.

Sadece diş çekimi yaptırılırsa çene operasyonuna gerek kalır mı?

Çok ender vakalarda operasyon olmadan, diş çekilerek tedavi olur. Fakat yüzünüzün görüntüsü düzelmez. Zira kemiksel farklık olmaz. Muayene olduğunuzda doktorunuz yine de çene cerrahisi önerebilir.

Bu tür çene operasyonları yapılma sıklığı çok mudur?

Bu tür çene cerrahileri çok uzun zamandan beri ülkemizde yapılmaktadır. Ortodontistlerin çalıştığı belirli plastik cerrahlar vardır. Bunlar, sıkça bu ameliyatları başarılı bir şekilde yapar.

Invisalign tedavisinde ağrı oluşur mu?

Dişlerin hareket edebilmesi için bir kuvvet uygulanması gerekir. Bu yüzden şeffaf plaklar ilk defa takıldığında bir baskı hissedilir. Dişleriniz kısa bir süre sonra bu baskıya alışacaktır.

Ameliyatı tanıdığımız bir plastik cerrah ile yapabilir miyiz?

Bu tür vakalar takım işidir ve ortodontistin cerrahla birlikte bir deneyimi olmalıdır. Kimi plastik cerrahlar sadece meme, burun gibi ameliyatlar üzerine yoğunlaştığından çok iyi araştırılmalıdır. Ortodontistiniz size deneyimli hekim önerecektir. Muayene neticeninde beraber karar vermeniz daha sağlıklı olur.

Ortognatik cerrahi işlemlerinin rizikosu var mıdır?

Genel anestezi altında yapılan her ameliyatta bir riziko vardır. Hiçbir doktor hiçbir ameliyata risksiz diyemez. Uçağa binmek de risklidir. Ancak uçak, hayatımızda sıkça kullandığımız bir araçtır.

Ameliyat izi kalır mı?

Ameliyat ağız içinden yapılır, yüzünüze herhangi bir müdahale olmaz. Bu yüzden herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Yüzde yalnızca ödemden dolayı bir şişlik olur, ancak bu şişlik hızlıca düzelir.

Çene ameliyatı sonrası ağrı olur mu?

Ameliyat sonrasında size ağrı kesici yapılır. 1-3 gün boyunca gittikçe azalan bir ağrımızın olması normaldir.

Ne zaman hastaneden taburcu edilirim?

Normal şartlarda sonrası gün taburcu olursunuz. Ortognatik cerrahi sonrasında sabah, doktorunuz sizi kontrol eder. Bu kontrol neticeninde taburcu olmanız kararını verir.

Çene ameliyatı sonrası neler olur?

Kemiklerin kaynaşması için çeneler 1 hafta boyunca lastiklerle bağlı kalır. Bu lastikleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu süre içerisinde sıvı beslenme yapılır ve operasyondan 2 gün sonra hanede yürüyebilecek vaziyette olursunuz.
Çene operasyonundan 1 hafta sonra kontrol için doktora gidilir. Bu kontrolde ağzınız açılır ve açma-kapama egzersizleri öğretilir. Bundan sonra lastik takılması, gittikçe azalacak şekilde devam eder. Ortodontik rehabilitasyon vasati 4 ay daha devam eder. Daha sonra diş telleriniz çıkar.